3H 3humanistyczno - prawny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45     r_historia PD 60 matematyka MS 57 r_wos MK 2a
2 7:50- 8:35 u_przyroda KO 57   r_historia PD 60 j.niemiecki-1/4 #n1
j.francuski-2/4 #jf1 41
j.hiszpański-3/4 #h1 61
j.rosyjski-4/4 #r1 12
r_wos MK 2a
3 8:40- 9:25 r_wos MK 2a rel./etyka PZ B matematyka MS 58 r_historia PD 60 j.polski 6b
4 9:35-10:20 r_historia PD 60 r_j.polski 6b rel./etyka PZ 4a W-f-1/2 #w5 wf-1
W-f-2/2 #w6
j.polski 6b
5 10:40-11:25 j.niemiecki-1/4 #n1
j.francuski-2/4 #jf1 41
j.hiszpański-3/4 #h1 44
j.rosyjski-4/4 #r1 11
matematyka MS 61 r_j.polski 6b W-f-1/2 #w5 wf-3
W-f-2/2 #w6
Godz.z wych. B
6 11:45-12:30 j.polski 6b r_wos MK 2a r_j.polski 6b j.angielski-1/3 #a10 12
j.angielski-2/3 #a9
j.angielski-3/3 #a11 43
j.angielski-1/3 #a10 12
j.angielski-2/3 #a9
j.angielski-3/3 #a11 43
7 12:40-13:25 j.polski 6b W-f-1/2 #w5 wf-3
W-f-2/2 #w6
j.angielski-1/3 #a10 12
j.angielski-2/3 #a9
j.angielski-3/3 #a11 43
  u_przyroda KO 56
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum