1TE 1technik ekonomista
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 rel./etyka PZ 7     Rachunkowość DD 37 Prawo SL 42
2 7:50- 8:35 rel./etyka PZ 7   Godz.z wych. DD 37 Rachunkowość DD 37 j.angielski-1/2 Wm 16
Prac.tech.b.-2/2 Ky 46
3 8:40- 9:25 chemia DM 66 j.polski LM 4a W-f-1/2 #c14 wf-1
W-f-2/2 #d14
PDG KB 4a Prac.tech.b.-1/2 Ky 46
j.angielski-2/2 UR 44
4 9:35-10:20 WOK GB 38 j.polski LM 4a informatyka-1/2 GL 46
j.angielski-2/2 UR 44
historia MK 2a Org.dz.gosp. KB 37
5 10:35-11:20 j.polski LM 6b matematyka Bj 40 geografia IK 40 j.niemiecki-1/4 #n15
j.francuski-2/4 #f15 41
j.hiszpański-3/4 #h15 46
j.rosyjski-4/4 #r15 8aB
j.niemiecki-1/4 #n15
j.francuski-2/4 #f15 41
j.hiszpański-3/4 #h15 10
j.rosyjski-4/4 #r15 8aB
6 11:40-12:25 matematyka Bj 61 fizyka MA 61 biologia DB 65 e_dla_bezp TR 9 historia MK 2a
7 12:35-13:20 Podst.ek. EJ 7 WOS SJ 59 Org.dz.gosp. KB 42 matematyka Bj 6b W-f-1/2 #c14 wf-4
W-f-2/2 #d14
8 13:25-14:10   informatyka-2/2 Bj 10 j.angielski-1/2 Wm 16
Prac.tech.b.-2/2 Ky 46
  W-f-1/2 #c14 wf-1
W-f-2/2 #d14
9 14:15-15:00     Prac.tech.b.-1/2 Ky 46    
Drukuj plan
wygenerowano 21.02.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum