1G 1językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 j.angielski-1/2 FB 17
j.angielski-2/2 MT 41
  j.angielski-1/2 FB 17
j.angielski-2/2 MT 16
Podst.przeds UG 56 Podst.przeds UG 57
2 7:50- 8:35 biologia DB 64 j.polski 6b matematyka LA 18b j.polski 6b historia MK 2a
3 8:40- 9:25 W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
j.niemiecki-1/3 #n14 8
j.francuski-2/3 #f11 41
j.hiszpański-3/3 #h11 44
fizyka MA 61 j.polski 6b r_niemiecki-1/3 #rn2 8
r_francuski-2/3 #rf2 41
r_hiszpański-3/3 #rh2 13
4 9:35-10:20 chemia RP 65 j.niemiecki-1/3 #n14 8
j.francuski-2/3 #f11 41
j.hiszpański-3/3 #h11 17
W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
r_angielski-1/2 FB 17
j.angielski-2/2 MT 43
matematyka LA 18b
5 10:35-11:20 rel./etyka K2 59 rel./etyka K2 60 W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
j.angielski-1/2 FB 17
r_angielski-2/2 MT 43
j.polski 6b
6 11:40-12:25 WOS DO 6b informatyka-1/2 KR 37
informatyka-2/2 Bj 56
historia MK 2a matematyka LA 18b Godz.z wych. LA 18b
7 12:35-13:20   WOK GB 38   geografia ŚA 39 e_dla_bezp RA 9
Drukuj plan
wygenerowano 25.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum