1G 1językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 j.angielski-1/2 FB 17
j.angielski-2/2 MT 41
j.polski 6b j.angielski-2/2 MT 8aB Podst.przeds UG 7b Podst.przeds UG 8b
2 7:50- 8:35 fizyka MA 61 j.polski 6b matematyka LA 18b rel./etyka K2 7b j.polski 6b
3 8:40- 9:25 W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
j.niemiecki-1/3 #n14 8
j.francuski-2/3 #f11 15
j.hiszpański-3/3 #h11 11
rel./etyka K2 9 j.polski 6b r_niemiecki-1/3 #rn2 8
r_francuski-2/3 #rf2 44
r_hiszpański-3/3 #rh2 13
4 9:35-10:20 informatyka-1/2 KR 56
informatyka-2/2 Bj 57
j.niemiecki-1/3 #n14 8
j.francuski-2/3 #f11 41
j.hiszpański-3/3 #h11 17
W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
r_angielski-1/2 FB 17
j.angielski-2/2 MT 37
matematyka LA 18b
5 10:35-11:20 WOS DO 63 WOK GB 38 W-f-1/2 #w27 wf-1
W-f-2/2 #w28
matematyka LA 18b j.angielski-1/2 FB 17
r_angielski-2/2 MT 57
6 11:40-12:25 e_dla_bezp RA 63 biologia DB 64 chemia RP 65   Godz.z wych. LA 18b
7 12:35-13:20   geografia ŚA 39 historia MK 2a   historia MK 2a
8 13:25-14:10     j.angielski-1/2 FB 17    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum