2TL 2technik logistyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 j.niemiecki-1/4 #n11
j.hiszpański-3/4 #h9 15
j.rosyjski-4/4 #r6 43
Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
matematyka MS 7 rel./etyka K4 6b r_matematyka MS 7
2 7:50- 8:35 matematyka MS 7 Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
historia MK 2a r_matematyka MS 7 Lab.tr.sped.-1/2 15
Plan.prod.-2/2 KB 37
3 8:40- 9:25 biologia SZ 7 Lab.tr.sped.-1/2 15
Plan.prod.-2/2 KB 7
Proc. transp KO 42 Plan.prod.-1/2 KB 7
jęz.ang.log-2/2 DX 43
Lab.tr.sped.-1/2 15
jęz.ang.log-2/2 DX 43
4 9:35-10:20 W-f-1/2 #w21 wf-1
W-f-2/2 #w22
Lab.tr.sped.-1/2 15
j.angielski-2/2 DX 43
j.polski PB 7 W-f-1/2 #w21 wf-9
W-f-2/2 #w22
Plan.prod.-1/2 KB 40
jęz.ang.log-2/2 DX 43
5 10:35-11:20 W-f-1/2 #w21 wf-1
W-f-2/2 #w22
jęz.ang.log-1/2 DU 8
j.angielski-2/2 DX 43
j.angielski-1/2 DU 7
Plan.prod.-2/2 KB 37
WOK GB 7 jęz.ang.log-1/2 DU 17
Lab.magaz.-2/2 EJ 7
6 11:40-12:25 r_geografia ŚA 7 rel./etyka K4 7 Plan.prod.-1/2 KB 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
Podst.przeds KB 7 jęz.ang.log-1/2 DU 17
Lab.magaz.-2/2 EJ 7
7 12:35-13:20 r_geografia ŚA 7 j.polski PB 7 Lab.magaz.-2/2 EJ 7 j.niemiecki-1/4 #n11
j.hiszpański-3/4 #h9 15
j.rosyjski-4/4 #r6 13
Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 56
8 13:25-14:10 Lab.magaz.-1/2 EJ 7   Lab.magaz.-2/2 EJ 7 j.angielski-1/2 DU 7 Godz.z wych. EJ 7
Drukuj plan
wygenerowano 25.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum