2TL 2technik logistyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 Proc. transp KO 7 Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
matematyka MS 7 j.niemiecki-1/4 #n11
j.hiszpański-3/4 #h9 41
j.rosyjski-4/4 #r6 8aB
 
2 7:50- 8:35 rel./etyka K4 7 Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
rel./etyka K4 7 r_matematyka MS 7 Lab.tr.sped.-1/2 15
Plan.prod.-2/2 KB 11
3 8:40- 9:25 r_matematyka MS 7 Godz.z wych. EJ 7 historia MK 7 Plan.prod.-1/2 KB 15
jęz.ang.log-2/2 DX 43
Lab.tr.sped.-1/2 15
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
4 9:35-10:20 W-f-1/2 #w21 wf-1
W-f-2/2 #w22
Lab.tr.sped.-1/2 15
j.angielski-2/2 DX 43
r_geografia ŚA 7 W-f-1/2 #w21 wf-9
W-f-2/2 #w22
Plan.prod.-1/2 KB 15
jęz.ang.log-2/2 DX 16b
5 10:35-11:20 W-f-1/2 #w21 wf-1
W-f-2/2 #w22
jęz.ang.log-1/2 DU 15
j.angielski-2/2 DX 43
j.angielski-1/2 DU 15
Plan.prod.-2/2 KB 7
Podst.przeds KB 7 jęz.ang.log-1/2 DU 15
Lab.magaz.-2/2 EJ 7
6 11:40-12:25 Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Plan.prod.-2/2 KB 12
matematyka MS 7 Plan.prod.-1/2 KB 15
jęz.ang.log-2/2 DX 43
r_geografia ŚA 7 jęz.ang.log-1/2 DU 15
Lab.magaz.-2/2 EJ 7
7 12:35-13:20 biologia SZ 7 j.niemiecki-1/4 #n11
j.hiszpański-3/4 #h9 65
j.rosyjski-4/4 #r6 41
Lab.magaz.-1/2 EJ 7
Lab.tr.sped.-2/2 MZ 57
j.polski PB 7 Lab.magaz.-2/2 EJ 7
8 13:25-14:10 j.angielski-1/2 DU 7 j.polski PB 7 Lab.tr.sped.-1/2 7
Lab.magaz.-2/2 EJ 42
WOK GB 7  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum