2H 2humanistyczno-prawny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 r_j.polski ŁO 60   r_j.polski ŁO 57 matematyka NE 16b j.angielski-2/2 GD 8
2 7:50- 8:35 r_j.polski ŁO 60   W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
u_przyroda BA 63 W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
3 8:40- 9:25 u_przyroda BA 63 matematyka NE 16b matematyka NE 16b rel./etyka K2 7 j.polski ŁO 37
4 9:35-10:20 r_wos TA 40 Elem.prawa IK 40 r_historia MK 2a r_wos TA 4a j.polski ŁO 37
5 10:35-11:20 matematyka NE 16b r_historia MK 2a j.niemiecki-1/4 #n10
j.francuski-2/4 #jf8 41
j.hiszpański-3/4 #h8 63
j.rosyjski-4/4 #r5 68
r_wos TA 4a j.niemiecki-1/4 #n10
j.francuski-2/4 #jf8 41
j.hiszpański-3/4 #h8 44
j.rosyjski-4/4 #r5 64
6 11:40-12:25 r_historia MK 16b j.polski ŁO 59 r_wos TA 4a Godz.z wych. MK B j.angielski-1/2 GD 7b
7 12:35-13:20 W-f-1/2 #w17 wf-1
W-f-2/2 #w18
j.polski ŁO 59 j.angielski-2/2 GD 8 r_historia MK 2a j.angielski-1/2 GD 7b
8 13:25-14:10 j.angielski-1/2 GD 37 rel./etyka K2 66 j.angielski-2/2 GD 8 r_j.polski ŁO 59  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum