2H 2humanistyczno-prawny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 r_wos SJ 59 j.angielski-2/2 AM 11 u_przyroda IK 40 j.angielski-1/2 AM 11 j.angielski-1/2 AM 11
2 7:50- 8:35 r_wos SJ 59 j.angielski-2/2 AM 11 j.polski 6b r_wos SJ 59 j.angielski-1/2 AM 11
3 8:40- 9:25 j.niemiecki-1/4 #n09 8
j.francuski-2/4 #f09 41
j.hiszpański-3/4 #h09 44
j.rosyjski-4/4 #r09 11
j.polski 6b j.polski 6b j.niemiecki-1/4 #n09 63
j.francuski-2/4 #f09 41
j.hiszpański-3/4 #h09 44
j.rosyjski-4/4 #r09 68
r_wos SJ 59
4 9:35-10:20 W-f-1/2 #c08 wf-8
W-f-2/2 #d08
j.polski 6b W-f-1/2 #c08 wf-1
W-f-2/2 #d08
r_j.polski 6b matematyka PL 7b
5 10:35-11:20 W-f-1/2 #c08 wf-8
W-f-2/2 #d08
matematyka PL 17b matematyka PL 16b r_j.polski 6b matematyka PL 7b
6 11:40-12:25 r_j.polski 6b Godz.z wych. AM 65 r_historia GB 38 r_historia GB 38 r_j.polski 6b
7 12:35-13:20 Elem.prawa SL 42 rel./etyka PZ 66 r_historia GB 38 u_przyroda IK 40 r_historia GB 38
8 13:25-14:10 j.angielski-2/2 AM 11     rel./etyka PZ 65  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum