2H 2humanistyczno-prawny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 matematyka NE 16b j.angielski-2/2 GD 43 r_j.polski ŁO 39 matematyka NE 16b W-f-1/2 #w17 wf-1
W-f-2/2 #w18
2 7:50- 8:35 r_j.polski ŁO 5a rel./etyka K2 63 W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
matematyka NE 16b W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
3 8:40- 9:25 r_j.polski ŁO 5a Godz.z wych. MK 2a matematyka NE 16b rel./etyka K2 42 j.polski ŁO 39
4 9:35-10:20 r_wos TA 4a Elem.prawa IK 40 r_historia MK 2a r_j.polski ŁO 45 j.polski ŁO 39
5 10:35-11:20 r_wos TA 4a j.polski ŁO 59 j.niemiecki-1/4 #n10
j.francuski-2/4 #jf8 41
j.hiszpański-3/4 #h8 38
j.rosyjski-4/4 #r5 17
r_wos TA 4a j.niemiecki-1/4 #n10
j.francuski-2/4 #jf8 41
j.hiszpański-3/4 #h8 68
j.rosyjski-4/4 #r5 57
6 11:40-12:25 r_historia MK 2a j.polski ŁO 59 r_wos TA 4a u_przyroda ŚJ 64 r_historia MK 2a
7 12:35-13:20 r_historia MK 2a   j.angielski-2/2 GD 13 u_przyroda ŚJ 64 j.angielski-1/2 GD 15
8 13:25-14:10 j.angielski-1/2 GD 40   j.angielski-2/2 GD 13   j.angielski-1/2 GD 15
Drukuj plan
wygenerowano 25.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum