2G 2językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 Godz.z wych. LA 18b r_j.polski 6b   u_przyroda MA 61 matematyka LA 18b
2 7:50- 8:35 j.polski 6b r_j.polski 6b j.niemiecki-1/3 #n08 8
j.francuski-2/3 #f08 41
j.hiszpański-3/3 #h08 44
r_niemiecki-1/3 #08N 8
r_francuski-2/3 #08F 41
r_hiszpański-3/3 #08H 44
r_niemiecki-1/3 #08N 8
r_francuski-2/3 #08F 41
r_hiszpański-3/3 #08H 43
3 8:40- 9:25 r_j.polski 6b j.niemiecki-1/3 #n08 8
j.francuski-2/3 #f08 41
j.hiszpański-3/3 #h08 44
j.angielski-1/2 Wm 16
j.angielski-2/2 RZ 15
r_angielski-1/2 Wm 16
r_angielski-2/2 RZ 15
r_niemiecki-1/3 #08N 8
r_francuski-2/3 #08F 41
r_hiszpański-3/3 #08H 43
4 9:35-10:20 W-f-1/2 #c08 wf-8
W-f-2/2 #d08
rel./etyka K1 40 W-f-1/2 #c08 wf-1
W-f-2/2 #d08
j.angielski-1/2 Wm 16
j.angielski-2/2 RZ 15
r_j.polski 6b
5 10:35-11:20 W-f-1/2 #c08 wf-8
W-f-2/2 #d08
matematyka LA 18b j.polski 6b rel./etyka K1 58 r_j.polski 6b
6 11:40-12:25 u_hist.i sp. MK 64 u_przyroda MA 61 j.polski 6b j.polski 6b j.angielski-1/2 Wm 16
j.angielski-2/2 RZ 15
7 12:35-13:20 u_hist.i sp. MK 64 r_angielski-1/2 Wm 16
r_angielski-2/2 RZ 15
matematyka LA 60    
8 13:25-14:10   r_angielski-1/2 Wm 16
r_angielski-2/2 RZ 15
matematyka LA 60    
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum