2B 2biologiczno-chemiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 rel./etyka K1 42 j.polski EW 42   u_hist.i sp. PD 60 s_matematyka 58
2 7:50- 8:35 matematyka 58 j.polski EW 42 W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
r_chemia RP 65 W-f-1/2 #w17 wf-6
W-f-2/2 #w18
3 8:40- 9:25 matematyka 58 s_matematyka 58 r_chemia RP 65 j.angielski-1/2 AM 11
j.angielski-2/2 KC 9
j.polski EW 58
4 9:35-10:20 j.niemiecki-1/4 #n7
j.francuski-2/4 #jf6 41
j.hiszpański-3/4 #h6 44
j.rosyjski-4/4 #r4 15
r_biologia DB 57 j.polski EW 58 r_chemia-1/2 RP 65
r_biologia-2/2 DB 38
r_chemia-1/2 RP 65
r_biologia-2/2 DB 46
5 10:40-11:25 fizyka_m BA 63 rel./etyka K1 46 u_hist.i sp. PD 60 matematyka 58 fizyka_m BA 63
6 11:45-12:30 j.angielski-1/2 AM 11
j.angielski-2/2 KC 46
fizyka_m BA 63 j.niemiecki-1/4 #n7
j.francuski-2/4 #jf6 17
j.hiszpański-3/4 #h6 8aB
j.rosyjski-4/4 #r4 12
matematyka 58 r_biologia-1/2 DB 64
r_chemia-2/2 RP 65
7 12:40-13:25 W-f-1/2 #w17 wf-1
W-f-2/2 #w18
j.angielski-1/2 AM 11
j.angielski-2/2 KC 17b
r_biologia-1/2 DB 64
r_chemia-2/2 RP 65
  r_biologia DB 64
8 13:30-14:15         Godz.z wych. DB 64
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum