3WS 3wojskowo-sportowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45     j.angielski-1/2 MG 68 j.ang_spec-1/2 MG 43 Godz.z wych.-1/2 TR 63
2 7:50- 8:35 matematyka PL 40   r_biologia-1/2 SZ 45
j.angielski-2/2 UR 44
r_biologia-1/2 SZ 45
j.angielski-2/2 UR 44
PW-1/2 TR 63
j.angielski-2/2 UR 44
3 8:40- 9:25 j.angielski-1/2 MG 46
Godz.z wych.-2/2 KX 8
matematyka PL 38 r_matematyka PL 17b r_matematyka PL 61 rel./etyka GR 6b
4 9:35-10:20 j.polski JC 5a matematyka PL 38 r_matematyka PL 17b r_matematyka PL 61 rel./etyka GR 6b
5 10:35-11:20 j.niemiecki-1/4 #n04
j.francuski-2/4 #f04 15
j.hiszpański-3/4 #h04 11
j.rosyjski-4/4 #r04 8aB
j.polski JC 5a j.niemiecki-1/4 #n04
j.francuski-2/4 #f04 41
j.hiszpański-3/4 #h04 43
j.rosyjski-4/4 #r04 8
j.polski JC 5a W-f-1/2 TR wf-2
W-f-2/2 KX wf-1
6 11:40-12:25 W-f-1/2 TR wf-2
W-f-2/2 KX wf-3
j.polski JC 5a r_biologia SZ 45 j.polski JC 5a W-f-1/2 TR wf-2
W-f-2/2 KX wf-1
7 12:35-13:20 u_hist.i sp. MK 2a j.angielski-1/2 MG 12
r_biologia-2/2 SZ 45
u_hist.i sp. MK 2a   Ratownictwo-1/2 TR 7b
r_biologia-2/2 SZ 45
8 13:25-14:10 z_sport-1/4 MR wf-2
z_sport-2/4 KX wf-1
W-f-1/2 TR wf-1
W-f-2/2 KX wf-2
z_sport-1/4 MR wf-1
z_sport-2/4 KX wf-2
   
9 14:15-15:00   W-f-1/2 TR wf-1
W-f-2/2 KX wf-2
z_sport-1/4 MR wf-1
z_sport-2/4 KX wf-2
   
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum