Staże

160(u) 1-razowe wakacyjne staże w 2017 (80(u), 2018- 2019 po 40(u); 150/lub 300(zależne- indywidualne potrzeby i możliwości (u); w powiecie leżajskim i sąsiednich (najpierw(u) starsi).Logistycy w TSL (też z wózkami widłowymi),ekonomiści biura rachunkowe, urzędy,też podmioty z kasami fiskalnymi. (u) niepełnosprawni ruchowo w miejscu zamieszkania.

zdjecie 1

Zuwagi na możliwości i specyfikę małych firm/instytucji po 2 osoby na staż. Doradca doradziwybór pracodawcy i długość stażu a opiekunowie (1opiekun/2stażystów) wdrożą dopracy.Technikum Nr 2 oświadcza, że staże realizowane w ramach projektu będą spełniaływarunki określone w SZOOP RPO WP 2014-2020. Odp. Koordynator ds. staży.