Ścieżka kariery zawodowej (IPD)

Indywidualna ścieżka kariery uczestników projektu

Opracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej uczestników projektu ma na celu przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. W oparciu o indywidualne predyspozycje i oczekiwania uczestników przeprowadza się analizę kompetencji i kwalifikacji, mocnych i słabych stron osobowości, szans na rynku pracy oraz planowanych działań w przyszłości.

Nie wiesz jak zaplanować swoją ścieżkę zawodową lub edukacyjną? Jakie wybrać studia? Jak określić swój potencjał, możliwości i szanse w odniesieniu do wymagań współczesnego rynku pracy? - na spotkaniach ze szkolnycm doradcą zawodowym wspólnie odpowiecie na te pytania i stworzcie Twój Indywidualny Plan Działania (IPD).

Tworzenie indywidualnej ścieżki kariery w oparciu o IPD jest pomocne w sytuacji, kiedy stoją przed Tobą nowe zadania lub czekają Cię zmiany.

Etapy tworzenia Indywidualnego Planu Działania:

  1. Sprecyzowanie i dokładne określenie celu
  2. Analiza własnego potencjału, szanse, możliwości i zagrożenia w Twoim otoczeniu (analiza SWOT)
  3. Ustalenie kolejnych kroków działania
  4. Realizacja celu

Wzór IPD