Jak skutecznie szukać pracy?

1.png

Każdy człowiek w trakcie swojej aktywności zawodowej wiele razy będzie szukał pracy ze względu na: zmianę miejsca zamieszkania, zmianę kwalifikacji, potrzeby rynku pracy czy wielu innych przyczyn. Każdorazowo będzie to wymagało wielkiego zaangażowania i determinacji.
Poniżej znajdziecie kilka uwag na temat sposobów poszukiwania pracy oraz dokumentów aplikacyjnych w poszukiwaniu pracy (list motywacyjny i życiorys zawodowy).

Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.

Zanim zajmiemy się poszukiwaniami ofert na rynku, warto zastanowić się nad swoja przyszłą kariera zawodową i rozważyć potencjalne możliwości znalezienia zatrudnienia. Zwiększa to prawdopodobieństwo znalezienia satysfakcjonującej nas pracy. Możemy też skorzystać z porady doradcy zawodowego.

Przede wszystkim należy:
1. Zastanowić się na swoją przyszłą karierą zawodową
2. Scharakteryzować pożądanego pracodawcę i profil stanowiska pracy który odpowiada naszym oczekiwaniom, umiejętnościom oraz kwalifikacjom
3. Dokonać oceny swojej osoby i swoich umiejętności
4. Przygotować odpowiednie dokumenty (cv, list motywacyjny)
5. Przejrzeć najbardziej interesujące nas oferty

Sposobów poszukiwania pracy jest wiele. Służą nam do tego:
1. Ogłoszenia w mediach
2. Urzędy pracy
3. Doradztwa personalne
4. Serwisy ogłoszeniowe w Internecie
5. Bezpośrednie zgłoszenia do firm

Ad 1. Ogłoszenia w mediach
Można korzystać z ogłoszeń zamieszczanych przez firmy poszukujące pracowników z całego kraju ukazujące się w prasie codziennej (np. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ), tygodnikach i magazynach branżowych, gazetach telewizyjnych i na antenach wybranych stacji radiowych.
Odpowiadając na wybrany anons trzeba dobrze zanalizować potencjale potrzeby pracodawcy i uwypuklić odpowiadające im nasze umiejętności i doświadczenia w składanych dokumentach. Najlepiej jest aby minimum 70% oczekiwań pracodawcy pokrywał o się z naszymi kwalifikacjami.
Należy potwierdzić doręczenie aplikacji odpowiedzialnej za rekrutację osobie, później zaś interesować jej dalszymi losami. Można również samemu zamieszczać ogłoszenia w rubrykach "szukam pracy" we w/w wymienionych mediach.

Ad 2. Urzędy Pracy
Tu do wyboru mamy rejonowe i wojewódzkie urzędy. Dostępne są one dla każdego bezrobotnego i zlokalizowane są w większych miastach i powiatach. Dla absolwentów rejestrujących się w takich urzędach organizowane są warsztaty prowadzone przez psychologów, które uczą jak pisać CV, list motywacyjny, jak się przygotować i zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzone są testy psychologiczne. Również absolwenci mają szansę ubiegać się o kursy doszkalające organizowane i finansowane przez urzędy pracy. W urzędach prowadzone są również kluby pracy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Zajęcia w klubach pracy mają na celu pomoc w znalezieniu się na rynku pracy i są prowadzone przez doradców zawodowych. Kluby pracy przygotowują do rozmów z pracodawcą poprzez naukę autoprezentacji, pisania dokumentów, składania ofert, sposobów szukania pracy. Zdecydowanie więcej jest prywatnych biur pośrednictwa pracy które zlokalizowane są głównie w centrach dużych miast i osiedli. Z reguły biura takie prowadzą pośrednictwo w zakresie prac czasowych, ale posiadają również propozycje prac etatowych. Po zgłoszeniu swojej kandydatury do takiego biura, automatycznie jest ona umieszczana w jego bazie danych, a nam przedstawiane są propozycje pracy od firm odpowiadające naszym kwalifikacjom.

Ad 3. Doradztwo personalne
Ich klientami są głównie firmy dla których poszukują pracowników, a nie osoby prywatne. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się początkowo z konsultantem w siedzibie firmy doradczej i mają na celu dokonanie selekcji i wstępnej rekrutacji. Biura takie zajmują się rekrutacją na wszystkie stanowiska lub ukierunkowane są na konkretną branżę np. biurową, finansowo - księgową lub informatyczną. Zgłaszając się np. do Most Wanted mamy do wyboru kilka propozycji pracy zarówno od firm małych, średnich jak i od renomowanych różnego profilu i branży. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez konsultantów którzy, udzielają praktycznych porad dotyczących sposobu napisania dobrego cv, sytuacji na rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą itp. Mogą zaprosić do napisania testu psychologicznego. Wspólnie z kandydatem analizują jego predyspozycje zawodowe i możliwości skorzystania z ofert pracy. Usługi takie korzystne są zarówno dla pracodawcy jak i osoby poszukującej pracy. Ci pierwsi oszczędzając czas (który poświęciliby na telefony, analizę otrzymanych aplikacji, spotkania ze wszystkimi kandydatami itd.) zyskują fachową pomoc w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Natomiast kandydaci składając swoje dokumenty do bazy danych firmy doradczej zyskują dostęp do większej ilości ofert pracy i poradę doświadczonych konsultantów (jeżeli jej potrzebują.

Ad 4. Serwisy ogłoszeniowe w Internecie
Udostępniają ogłoszenia pracodawców poszukujący pracowników z całego kraju (niektóre z zagranicy np. jobpilot.pl). Istnieją także możliwości zamieszczenia ogłoszeń na własną rękę (w rubryce szukam pracy np. onet.pl). Jest to o tyle wygodne, że podczas poszukiwania pracy lub pracownika możemy dokładnie wybrać interesującą nas branżę, stanowisko i charakter pracy oraz preferowane miejsce pracy (miejscowość, województwo). Szczegółowe określenie wymagań zdecydowanie ułatwia i przyspiesza poszukiwania. Większość serwisów z ofertami pracy to strony komercyjne a zmieszczone tam płatne ogłoszenia są regularnie aktualizowane.

Ad. 5. Bezpośrednie kontakty z firmami
Jest również możliwość wysyłania swoich dokumentów (CV, listu motywacyjnego) pocztą bezpośrednio do firm i instytucji, które aktualnie nie prowadzą naboru. Przesyłkę należy zaadresować na dział personalny firmy lub kierownika takiego działu (gdy posiadamy jego dane personalne), a list motywacyjny lub pismo przewodnie powinno wyjaśniać motyw przesłania aplikacji (należy zamieścić kilka zdań o możliwościach rozwoju zawodowego w firmie do której przesyłamy dokumenty, o odpowiadającym nam profilu firmy i naszym kwalifikacjom itp.). W przypadku późniejszego pojawienia się w firmie potrzeb kadrowych, aplikacje takie brane są pod uwagę jako pierwsze. Przesyłając swoją aplikację należy zawsze potwierdzić czy otrzymała ją osoba zainteresowana (czy jest czytelna itp. ) Dobrze jest później skontaktować się z firmą aby dowiedzieć się o losach swoich dokumentów, przewidywanych terminach spotkań z kandydatami. Firma, posiadając dużo ofert, może którąś z nich pominąć lub czasami niechcący zawieruszyć. Lepiej jest wiec samemu zadbać o zainteresowanie ze strony potencjalnego pracodawcy.

 

Aby dobrze się zaprezentować u potencjalnego pracodawcy należy dokładnie i rzetelnie napisać CV i list motywacyjny.

Co to jest i jakie są zadania CV?
Curriculum Vitae - w skrócie CV to ostatnio najczęściej używane określenie życiorysu. Jest to po prostu aktualne i zwięzłe sprawozdanie z dotychczasowego życia.
CV jest naszą pierwszą wizytówką i pozwala czytającemu na wytworzenie pozytywnego obrazu naszej osoby jako kandydata i decyduje w dużym stopniu o zaproszeniu nas na rozmowę kwalifikacyjną lub też pozwala pozostawić po sobie dobre wrażenie.

Podstawowe zadania CV:
1. Ma zainteresować firmę czy instytucję w której ubiegamy się o pracę (musi zawierać istotne informacje potwierdzone dokumentami i ma być interesującą ofertą)
2. Musi być przekonujące, że to właśnie my jesteśmy najlepszym kandydatem(ma stwarzać pożądany wizerunek i wzbudzać zaufanie).

Jak napisać dobre CV?
Życiorys powinien być napisany w sposób schludny i estetyczny, najlepiej na komputerze, dużą, czytelną czcionką i bez błędów maszynowych a już na pewno ortograficznych. Druk powinien być wykonany na papierze dobrej jakości, a całość należy umieścić w foliowych, przezroczystych koszulkach, które chronią CV przed ewentualnymi zabrudzeniami. Ważne jest, aby CV posiadało logiczną strukturę i atrakcyjna formę. Dokument trudny do przeczytania i nieestetyczne trafia często do kosza. Informacje w życiorysie należy przedstawiać przejrzyście i czytelnie, w sposób przekonujący dla czytającego. Pisząc CV należy zastanowić się, które fakty z naszego doświadczenia mają największe znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Przedstawiając posiadane kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje zawodowe lepiej unikać drobnych szczegółów i epizodów. Bazując na faktach i selektywnie zamieszczając istotne informacje
umożliwisz lepszą analizę twoich osiągnięć.

Główne składniki CV:

1. Dane osobowe - są to podstawowe dane personalne takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (stały lub tymczasowy), telefon kontaktowy (domowy, komórkowy lub grzecznościowy), data i miejsce urodzenia, stan cywilny. Imię i nazwisko oraz preferowany kontakt można napisać zwiększoną i pogrubioną czcionką

2. Wykształcenie - należy podać pełną nazwę ukończonej (lub nauka w toku) szkoły i/lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem, ewentualnej specjalizacji uporządkowane chronologicznie odwrotnie. Opcjonalnie możemy umieścić np. temat pracy magisterskiej, nazwy głównych przedmiotów w toku nauki. W następnym punkcie (opcjonalnie) jako szkolenia dodatkowe opisujemy przebyte szkolenia, uzyskane certyfikaty.

3. Doświadczenie zawodowe - tu również stosujemy chronologie odwrotną tzn.od ostatniego miejsca pracy do poprzednich. Zaletą opisywania wydarzeń w takim porządku jest nacisk położony na zajęcia, którymi się obecnie zajmujesz (co niejednokrotnie jest najważniejsze dla pracodawcy) Należy tu umieszczać pełną nazwę firmy, zajmowane stanowisko pracy, ogólny zakres wykonywanych obowiązków.
Mile widziane jest zamieszczenie osiągnięć, podkreślenie wyróżnień i awansów a przy nazwie firmy można dopisać jej profil lub branżę. Pracodawca zazwyczaj jest zainteresowany ciągłością i konsekwencja rozwoju twojej ścieżki zawodowej.

4. Umiejętności - przedstawiamy tu najistotniejsze umiejętności, które mamy do zaoferowania pracodawcy: umiejętności praktyczne (obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, stopień znajomości języków obcych), umiejętności interpersonalne, przywódcze oraz inne które mają istotne znaczenie przy ubieganiu się o dane stanowisko.

5. Osiągnięcia - przedstawiamy tu najistotniejsze umiejętności, które mamy do zaoferowania pracodawcy: umiejętności praktyczne (obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, stopień znajomości języków obcych), umiejętności interpersonalne, przywódcze oraz inne które mają istotne znaczenie przy ubieganiu się o dane stanowisko.

6. Zainteresowania - jest to składnik CV dotyczący naszych zainteresowań zarówno pozazawodowych jak i związanych bezpośrednio ze stanowiskiem o które się ubiegamy.

Nie ma wyraźnych przeciwwskazań, aby składniki CV były umieszczane w jednakowej i zawsze tej samej kolejności. Możemy ustalić własną strukturę CV, jednak na pierwszym miejscu starajmy się stawiać dane personalne. Wszystkie daty umieszczajmy raczej w porządku odwrotnie chronologicznym, ponieważ pracodawca może być bardziej zainteresowany naszym ostatnim miejscem pracy i ostatnio ukończoną szkołą. Należy zawsze pamiętać, że podstawowym celem CV jest pokazanie pracodawcy jak najlepszego wizerunku twojej osoby i potencjalnych korzyści, jakie mogą wyniknąć z twojego zatrudnienia.

Pracodawca analizując CV zwraca uwagę na:
- Ciągłość i konsekwencję ścieżki zawodowej,
- Załączone dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty
- Sukcesy zawodowe (najlepiej poświadczone referencjami),
- Chęć kandydata do doskonalenia zawodowego,
- Umiejętność pracy zespołowej oraz na samodzielnym stanowisku Należy pamiętać, że każdorazowo wysyłając CV w sprawie pracy należy dopisać klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Niżej przedstawiamy standardową treść klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez firmę (nazwa firmy) zgodnie z ustawą z dnia 29. 08 .97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 /".

Klauzula powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę składającą dokumenty. Aplikacje bez klauzuli nie powinny być przetwarzane przez firmy (czytane, przechowywane itd.) Mogą być potraktowane jako anonimy i zniszczone. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy wykorzystywania ich do celów marketingowych, a jedynie do celów rekrutacyjnych i późniejszego ewentualnego przechowywania ich w bazie danych firmy. W każdej chwili możemy poprosić o aktualizację lub usunięcie danych osobowych z bazy firmy.

List motywacyjny

Niezbędnym elementem przy ubieganiu się o pracę jest list motywacyjny. Stanowi on 50% uzupełnienie CV, a właściwie skomponowane oba te składniki przybliżają nas do sukcesu.
Nie ma bardziej sprecyzowanych schematów dotyczących pisania listu motywacyjnego. Zazwyczaj jest on indywidualnym rozwinięciem pewnych kwestii z CV oraz możliwością wykazania się swoim entuzjazmem, inicjatywą oraz innymi atrybutami. W liście należy podkreślić swoje mocne strony i nadać swojej aplikacje bardziej osobisty charakter, czyniąc ją bardziej interesującą i
oryginalną.

List motywacyjny powinien:
1. Być napisany na komputerze dużą i czytelną czcionką,
2. Wydrukowany na papierze dobrej jakości,
3. Napisany w schludnej i czytelnej formie z uwzględnieniem akapitów,
4. Zawierać nasze podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy), datę i miejscowość i adresata listu (nazwę firmy, dział firmy, imię i nazwisko osoby, do której jest kierowany)
5. Wyjaśniać, o jakie stanowisko się ubiegasz i dlaczego jesteś zainteresowany pracą w tej firmie,
6. Powinien podkreślać aspekty swojej kariery, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzje potencjalnego pracodawcy, zawierać spis osiągnięć zawodowych, podkreślając ich realizację (świadczy to o tym, że osiągamy dobre wyniki oraz jesteśmy osobą sukcesu). Może to być potwierdzone uzyskanymi dyplomami, nagrodami lub wyróżnieniami w formie pisemnej wzmianki.
7. Zawierać zakres obowiązków pełnionych w obecnej lub byłej firmie,
8. Powinien zawierać prośbę o spotkanie kwalifikacyjne - interview (można podać na zakończenie listu preferowany kontakt),
9. Powinien być podpisany pismem komputerowym i własnoręcznie,
10. Na końcu posiadać spis załączników (o ile takie istnieją).

 

Te wszystkie wskazówki oraz silna wiara w siebie, swoje możliwości, uprzejmość i dobre nastawienie zapewne przyniosą sukces w znalezieniu dobrze płatnej i przynoszącej satysfakcję prace.