Aktualności

Warsztaty z projektu ,,Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

 

Tytułowe

 

W dniach 3 i 10 czerwca 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty z praktykami branży logistycznej i ekonomicznej dla uczniów klas zawodowych naszej szkoły.
Logistycy zdobywali wiedzę u praktyków z branż: transport, spedycji i logistyka prowadzonych przez specjalistów z firm: Raben, PKS Leżajsk i Poltino. Ekonomiści przyswajali wiedzę przekazywaną przez specjalistę z Urzędu Skarbowego.

Warsztaty mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznych i przygotowanie naszych uczniów do podjęcia pracy na stanowiskach logistycznych i ekonomicznych.
Po warsztatach czekają na naszych uczniów wakacyjne staże – podczas których oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego młodzież otrzyma za wykonaną pracę gratyfikację finansową w formie stypendium.
Zapraszamy nowych uczniów do wyboru naszej szkoły i naszych kierunków zawodowych!

Chrobry to pewny wybór; dobry zawód i sukces w przyszłości!

Koordynatorzy projektu

Opis projektu

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów-  Technikum Nr 2 w Leżajsku (w tym 99 kobiet  i 61 mężczyzn ) w zawodach technik logistyk i ekonomista przez poprawę jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy  oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej poprzez realizację projektu w okresie od 1 V 2017 do 31.10.2019 celów szczegółowych projektu.

                                            poprawione 8                                             ulotka ekonomista 2

I.Głównymi rezultatami projektu będą:
I.Uzyskanie przez 57 logistyków uprawnień na wózki widłowe i 8 na C+E,umiejętności obsługi kas fiskalnych przez 55 ekonomistów, podwyższenia przez 160 uczniów kompetencji zawodowych po odbytych stażach,przygotowanie IPD przez 160 uczniów
II.5 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje zawodowe z logistyki lub spedycji, 3 nauczycieli  kompetencje z kadr i płac
III.W Technikum Nr 2 utworzonych/doposażonych zostanie 3 pracownie odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.
Powyższe rezultaty podniosą jakość kształcenia logistycznego i ekonomicznego w ramach procesu dydaktycznego w utworzonych/doposażonych pracowniach.
Zadania:
Zad.1.Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli
1. Studia podyplomowe z logistyki lub spedycji
2. Kurs „Kadry i płace”
Zad.2.Utworzenie pracowni gospodarki materiałowej i doposażenie pracowni techniki biurowej i środków transportu
Zad. 3.Warsztaty prowadzone przez praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej
Zad.4 . Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych wymaganych przez pracodawców:
Kursy: 1. Operator wózków widłowych lub prawo jazdy C+E (logistycy mogą tylko wybrać i ukończyć 1 kurs z uwagi na koszty ) 2. Obsługa kas fiskalnych
(dla ekonomistów)
Zad. 5. Świadome wybory na rynku pracy
Zad.6. Staże zawodowe (zróżnicowany indywidualny wymiar godz. 150 lub 300 dla uczniów
Grupa docelowa:160 uczniów w tym : 99 kobiet i 61męzszczyzn Technikum Nr 2 w Leżajsku oraz 8 nauczycieli z Technikum Nr 2 w Leżajsku. Realizacja powyższych zadań skierowana do opisanych grup docelowych pozwoli osiągnąć zakładane rezultaty, zrealizować cele szczegółowe projektu.