Aktualności

Pierwsi kierowcy zawodowi w Chrobrym

Tytułowe 300x169

 

Dzięki realizacji działań w projekcie: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” czterech uczniów z klasy 4 technik logistyk: Kamil , Mateusz, Michał i Kamil uzyskali dodatkowe kwalifikacje – prawo jazdy kat. C+E umożliwiające wykonywanie im pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Należy podkreślić, że ich droga do sukcesu zawodowego była długa i ciężka. Najpierw ukończyli 280-godzinne szkolenie wstępne, zdali egzamin, potem czekało ich szkolenie kat. C, kolejny egzamin, następnie kurs kat. C+E i ostatni egzamin praktyczny. Całość kosztów szkolenia i egzaminów o wartości około 8 tys. na 1 ucznia zostało pokrytych ze środków projektowych.

Mając zaledwie 19 lat mogą już teraz przebierać w ofertach, ponieważ na rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na kierowców zawodowych.

Koordynator projektu

 

Nowe pracownie zawodowe w Chrobrym

 

DSC 0369 1024x678

Nowe pracownie zawodowe w Chrobrym

W ramach realizacji działań projektowych „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” zakupiony został sprzęt, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie do nowych pracowni zawodowych o łącznej wartości: 135 979,75 zł.

Utworzone zostały pracownie:

1.Techniki biurowej (nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

2. Gospodarki materiałowej (nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Jednocześnie doposażona została pracownia środków transportu (nr 37) w program Cartall Truck, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Utworzone pracownie zawodowe przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik logistyk i ekonomista.

Koordynatorzy projektu

DSC 0370 1024x678

DSC 0385 1024x678

 

Logistycy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi

01 1440x954

W dniu 23 października 2017 roku w nowo wyposażonej pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista –  sukces na rynku pracy”, odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie.

Uzyskane przez młodzież nowe kwalifikacje są formą ,,Międzynarodowego prawa jazdy” i umożliwią uzyskanie pracy we wszystkich firmach w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy projektu

Sukcesy w projekcie „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy”

zdjęcie główne11

 

Kończy się pierwszy rok realizacji projektu, który rozpoczął się 1 maja 2017 roku - zatem czas na częściowe podsumowania. Rok projektowy 2017 był pracowity ale zarazem i bardzo owocny.

Do sukcesów należy zaliczyć:

  1. Realizację przez 80 uczniów ( w tym 45 z klas logistycznych i 35z klas ekonomicznych):
  2. Trzech rodzajów warsztatów logistycznych z branży TSL i dwóch ekonomicznych prowadzonych przez praktyków z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. 150 lub 300 godzinnych staży zawodowych, podczas których uczniowie oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego otrzymali stypendium stażowe.
  4. Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych z zakresu:
  5. Obsługi wózków jezdniowych kat. II przez 24 uczniów klas logistycznych.
  6. Prawo jazdy kat. C przez czterech uczniów, w tym jeden C+E, a pozostali są w trakcie zdobywania kwalifikacji C+E.
  7. Obsługi kas fiskalnych przez 20 uczniów klas ekonomicznych.

III. Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do nowych pracowni zawodowych: techniki biurowej i gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni środków transportu.

IV.Podjęte formy dokształcania przez 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie podnoszenia kompetencji i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych (kursy i studia podyplomowe).

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka